Huurvoorwaarden

← Vorige
 • Buitenhuis Autoverhuur behoudt zich het recht voor om een gelijkwaardig voertuig mee te geven dan gereserveerd.
 • Een huurdag is gelijk aan een kalenderdag vanaf 08.00 uur.
 • Alle tarieven zijn exclusief de van toepassing zijnde BTW en exclusief brandstof.
 • Alle tarieven zijn exclusief afkoop eigen risico (zie eigen risico onderaan pagina)
 • De minimum leeftijd van een bestuurder is 21 jaar en hij/zij moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Dit kan afwijken indien aangegeven of in overleg met de verhuurder.
 • De persoonsgegevens, die worden vermeld op het contract, worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonregister.
 • De gegevens worden tevens opgenomen in het autoverhuur Waarschuwings Systeem volgens artikel 16 van de algemene bovag voorwaarden.
 • De huurder dient zich dubbel te legitimeren met een geldig rijbewijs en paspoort/identiteitskaart.
 • Indien de huurder een buitelandse bestemming heeft, dient de huurder voor aanvang van de huurperiode Buitenhuis Autoverhuur in te lichten.
 • Indien de huurauto een buitenlandse bestemming heeft, brengt Buitenhuis Autoverhuur de betreffende auto onder bij voertuighulp buitenland van de ANWB. Hiervoor wordt een bedrag van € 2,50 per dag in rekening gebracht.
 • Buitenhuis Autoverhuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden geen huurcontract overeen te komen en/of met onmiddelijke ingang te beëindigen.
 • Op al onze leveranties zijn de BOVAG algemene huurvoorwaarden en BOVAG huurvoorwaarden zakelijk van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel inschrijving 08029514 en alle griffies van rechtbanken. Tevens zijn ze gratis af te halen in ons bedrijf of in te zien op www.buitenhuisverhuur.nl
 • Verhuur volgens BOVAG-standaard bepalingen
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk of zetfouten.
 • Verzekering voertuig: WA-casco + inzittende verzekering voor het aantal zitplaatsen wat volgens het kenteken is toegestaan.

Mee te nemen bij afhalen voertuig

 • Een geldig rijbewijs
 • Een geldig paspoort of identiteitskaart
 • Waarborgsom per pin of contant

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 1000,- en kan d.m.v. 10% van de dagprijs met een minimum van € 7,- worden verlaagd naar € 250,-. Bij zakelijke verhuur en voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt na verlaging een verhoogd eigen risico van € 500,-. Bij geen verlaging eigen risico geldt een waarborgsom van € 1000,-. (m.u.v. bovenhoofdse schade volgens BOVAG voorwaarden)